- kies een school -
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is een CV?

Het hoe en waarom van een Curriculum Vitae - CV...

Een eerste indruk kan je maar één keer maken. Je CV is je binnenkomer, een visitekaartje bij een bedrijf of instelling. Curriculum vitae betekent levensloop, het is een lijst waarin je persoonlijke gegevens vermeldt.
Hier vind je een aantal voorbeelden van hoe een CV eruit kan zien, de voorbeelden kunnen helpen als je zelf een CV gaat opstellen.

Aan de hand van het CV en je sollicitatiebrief bepaalt een werkgever of hij je uitnodigt voor een sollicitatiegesprek. Over het algemeen stuur je een CV en brief naar iemand die jou niet kent, die niet weet hoe je eruit ziet en hoe je in je werk bent. Met behulp van het CV moet hij een inschatting maken of jij past in de functie en bij het bedrijf.


Persoonlijke gegevens

Allereerst staan in het CV je persoonlijke gegevens, denk hierbij aan naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum. Dit kan je nog aanvullen met zaken als emailadres, geslacht of nationaliteit.


Opleiding

Naast informatie zoals je naam en hoe je te bereiken bent, komt puntsgewijs je opleiding aan de orde. Vermeld je opleiding(en) en voor de functie alle relevante cursussen. Maak hierbij duidelijk melding van een behaald diploma. Noem eventueel belangrijke vakken of scriptieonderwerpen.
Heb je in het buitenland een opleiding gevolgd die in Nederland niet bekend is, beschrijf dan duidelijk wat die opleiding inhield (zie CV 4)


Werkervaring

Geef per werkervaring aan bij welk bedrijf het was, van wanneer tot wanneer je daar gewerkt hebt, welke functie je had en welke werkzaamheden je verrichtte. Je kunt deze gegevens aanvullen met informatie over stages of vrijwilligerswerk.


Overige gegevens

Deze ruimte kan worden gebruikt voor aanvullende informatie. Heb je bijvoorbeeld voor de functie relevante hobby’s, vermeldt deze dan. Dit geldt ook voor eventuele computervaardigheden en talenkennis.

Achter het kopje eigenschappen kun je je vaardigheden vermelden die nog niet in het CV zijn opgenomen. Steekwoorden als: betrouwbaar, harde werker en kennis.

Vermeld ook overige belangrijke informatie naast talenkennis, computervaardigheden en hobby’s, bijvoorbeeld of je in het bezit bent van rijbewijs en auto.
..

CV-Tips
  • Probeer je CV te beperken tot maximaal twee A4-tjes
  • Zorg dat het CV overzichtelijk is: maak een duidelijke indeling
  • Maak geen schrijf- of spelfouten, laat indien mogelijk nog iemand je CV nakijken
  • Gebruik geen afkortingen, de werkgever denkt dan dat je het te veel moeite vindt om het helemaal uit te schrijven
  • Tenzij in de advertentie anders gevraagd wordt, is het beter om je CV te typen, dit is makkelijker leesbaar dan een handgeschreven CV
  • Beschrijf maar één zijde van het papier
  • Gebruik geen volzinnen, maar beschrijf zaken puntsgewijs
  • Wees niet te bescheiden, maar overdrijf ook niet: op een sollicitatiegesprek kan je vragen verwachten over wat je in het CV beschreven hebt